Projekt

Řešení úspor spotřeby elektřiny společnosti TPC

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004139

je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL: Vybudování fotovoltaické elektrárny (mikrozdroje) na střeše společnosti TPC v Jičíně.

Jedná se o FVE zdroj s instalovaným výkonem do 14,85kWp doplněným o bateriové úložiště min. 14,85kWh (17,4kWh). Primárně předpokládáme elektřinou pokrýt vlastní spotřebu a přebytky do akumulace pro vykrytí častých výpadků elektřiny. Tímto zajišťujeme trvalou a cenově dostupnou elektrickou energii pro trvalý provoz společnosti. A současně trvalou dodávku elektrické energie v případě výpadku sítě.

 

Naše značky